I Kista Centrum

Kista Galleria
Från en ren ståltrappa till en inklädd i trä för att skapa ett varmare intryck.