Platsbyggd garderob

Praktisk platsbyggd garderob hos en privatkund.